Majstrovstvá Slovenska v agility 2018 / Slovak Championship 2018

Majstrovstvá Slovenska v agility 2018 / Slovak Championship 2018

82   0   2   0   0   0
Kommentare (0)
Veranstalter bewerten
Kalender
Majstrovstvá Slovenska v agility 2018 / Slovak Championship 2018

Unterkategorie - Rund um Dein Tier

Tierart
Event Details

Details

Adresse
Rose Speedlight Dog Camp, Drevárska 1649/23, 902 01, Pezinok, Slovakia

Datum

Datum
22 September, 2018
Start
8.00
Ende
17.00
Datum
23 September, 2018
Start
8.00
Ende
17.00

Majstrovstvá Slovenska v agility 2018 / Slovak Championship 2018

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V AGILITY 2018!

Rozhodcovia: Bernd Hueppe (AT) a Roman Hajnala (SK)

PODMIENKY ÚČASTI

Preteky sú otvorené pre všetky prihlásené tímy (aj zahraničné) s platným výkonnostným zošitom. Slovenské tímy musia mať splnenú čistú skúšku A1 alebo štart bez diskvalifikácie v kategórii A2 v čase od 03.09.2017 do termínu uzávierky. Tímy A3 štartujú automaticky. Družstvá sú štvorčlenné v každej veľkostnej kategórii, počítajú sa traja najlepší.

PRIHLASOVANIE: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/msr-2018 Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/MSR2018_SK.pdf

Štartovné: 20€ / tím Uzávierka: 17.9.2018 Kapacita: max. 150 tímov

PROGRAM

Sobota – 22.9.2018 8.00 – 8.40 prezentácia 9.00 Open Agility Družstvá Open Jumping Jednotlivci

Nedeľa – 23.9.2018 8.00 – 8.40 prezentácia 9.00 Open Jumping Družstvá Open Agility Jednotlivci

HODNOTENIE

Titul Majster Slovenska v agility získava najvyššie umiestnený tím a družstvo v súčte behov Open Agility a Open Jumping, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: - je členom klubu zastrešenom v ASKA - má slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6 mesiacov – v čase konania Majstrovstiev Slovenska v agility

Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility a 2. vicemajster Slovenska v agility získavajú druhý a tretí tím v poradí spĺňajúci vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii.

Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility družstiev a 2. vicemajster Slovenska v agility družstiev získava druhé a tretie družstvo v poradí spĺňajúci vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii. /// Rose Speedlight Dog Camp invites to

AGILITY CHAMPIONSHIP OF SLOVAK REPUBLIC!

Judges: Bernd Hueppe (AT) and Roman Hajnala (SK)

CONDITIONS OF PARTICIPATION

Competition is open to every entered team (foreign too) with valid working book. Slovak teams need to record clean A1 exam (no penalty points) or finish A2 exam without disqualification in term from 03.09.2017 until the competition deadline. Teams in A3 category start automatically. Team competition includes 4-member teams in each height category, three best runs count into the final results.

REGISTRATION: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/msr-2018 Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/MSR2018_EN.pdf

Starting fee: 20€ / team Deadline: 17.9.2018 Capacity: max. 150 teams

PROGRAM

Saturday – 22.9.2018 8.00 – 8.40 registration 9.00 Open Agility Team Open Jumping Individual

Sunday – 23.9.2018 8.00 – 8.40 registration 9.00 Open Jumping Team Open Agility Individual

TITLE AWARDING

Title Agility Champion of Slovak Republic is awarded to the highest ranked individual and team in summary of Open Agility and Open Jumping runs, who meets following conditions: - handler is member of ASKA club - handler disposes of Slovak citizenship or has permanent residence in Slovakia at least 6 months – at time of taking place of the championship.

Titles 1st Agility Vice-Champion of Slovak Republic and 2nd Agility Vice-Champion of Slovak Republic are awarded to the second and third ranked individuals meeting conditions stated above. All three titles are awarded in each height category respectively.

Titles 1st Agility Team Vice-Champion of Slovak Republic and 2nd Agility Team Vice-Champion of Slovak Republic are awarded to the second and third ranked teams meeting conditions stated above. All three titles are awarded in each height category respectively.

Karte

Start/Ziel tauschen

Benutzer-Kommentare

Es gibt noch keine Benutzer-Kommentare.
  • Haben Sie schon ein Konto?
Bitte registrieren Sie sich oder Sie sich ein, um einen Kommentar abzugeben.